Czy w Dołubowie był szpital?

Kolejna ciekawostka o Dołubowie z publikacji „Dzieje Parafii Rzymskokatolickiej w Dołubowie w latach 1465 – 1939” ks. Sławomira Mazura, wyd. Intergraf

 

SZPITAL

Jednym z przejawów realizacji chrześcijańskiego nakazu miłości bliźniego były w średniowieczu przytułki – budowane niedaleko parafialnych świątyń – dla ludzi biednych, chorych i potrzebujących wszelkiego rodzaju pomocy. Od XIV wieku takie przytułki zwano powszechnie szpitalami.

 

Kościół w Polsce w całości przejął na siebie ciężar opieki nad ubogimi i chorymi 500. Synod łucki bpa Rupniewskiego z roku 1726 m. in. Wspomina również o szpitalach. Upomniano tam duchowieństwo , aby troszczyło się o fundusze szpitali i przytułków parafialnych. Tenże synod na wszystkich przywłaszczających bezprawnie fundusze ubogich rzucił klątwę która zarezerwowana była papieżowi 501.

 

W roku 1737, z inicjatywy ówczesnego proboszcza dołubowskiego i przy finansowym wsparciu jednego z kolatorów, wybudowany został naprzeciw kościoła, po drugiej stronie drogi, szpital 502. Mieszkali w nim ubodzy, chorzy ludzie, którzy niejednokrotnie żyli tylko z jałmużny. Instytucja ta była utrzymywana przez plebana i przez cała parafię 503.

 

Dane archiwalne z pocz. XIX w. Mówią nam o szpitaliku przy plebanii, w którym mieszkali ,,ubodzy kościelni”504. Były to te osoby z parafii i prawdopodobnie spoza, które nie miały za co się utrzymać. W budynku szpitalnym były ,,dwie izby z komorami”, przedzielone sienią. W każdym pomieszczeniu mieszkalnym stał piec kaflowy. W sieni urządzona była kuchnia i spiżarka. Drzwi prowadzących do szpitala było dwoje, światło naturalne docierało do wnętrza przez 6 okien 505. W roku 1828 budynek ten był już bardzo zniszczony i nie było żadnych funduszów potrzebnych na jego konserwację 506. Nie ma pewności, czy ten szpital był pierwszym, jak również na podstawie późniejszych inwentarzy nie da się stwierdzić, czy jakiś inny szpital funkcjonował, czy też nie. Prawdopodobnie – z braku niezbędnych funduszy – na terenie parafii dołubowskiej do roku 1939 nie było żadnych szpitali.

 

  • 500         Por. S. Litak, Struktura i funkcje parafii w Polsce, w : Kościół w Polsce, dz. Cyt., t. II, s 420.
  • 501         Por. Ł. Janczak, Szpital, w: Encyklopedia Katolicka, t. XXVIII, 1905 r., s. 56.
  • 502         Por. ADS sygn. 132D, Acta 1737, s. 98.
  • 503         Por. Aab Inwentarz 1820, s. 152.
  • 504         APDŁ III/I/3, s. 16.
  • 505         Por. Tamże.
  • 506         Por. AAB Inwentarz 1820, s. 152.

Share :

Zobacz również

Ustawienia dostępności