Podziękowania

„Praw­dzi­wy pat­riotyzm nie tyl­ko po­lega na tym, ażeby kochać jakąś idealną oj­czyznę, ale – ażeby kochać, ba­dać i pra­cować dla real­nych skład­ników tej oj­czyz­ny, który­mi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszel­kie ich bogactwa.”

To słowa Bolesława Prusa, które jakże aktualne są pomimo upływu czasu. Nasz projekt „Dołubowskie manewry historyczne” dobiega końca.

W czasie podsumowania działań projektowych 25 listopada 2016 roku w Dołubowie gorąco dziękowaliśmy wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, bez których wsparcia nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Dlatego w tym miejscu w imieniu Stowarzyszenia Pomocy Szansa i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie jeszcze raz chcemy Wam serdecznie podziękować za czas nam poświęcony, za opowieści, zdjęcia, pomysły, wsparcie techniczne i zaangażowanie.

W sposób szczególny dziękujemy seniorom, którzy podzieli się swoimi wspomnieniami i zdjęciami:

 • Pani Kazimierze Janiszcie
 • Pani Teodozji Niewiarowskiej
 • Pani Janinie Sawickiej
 • Pani Stanisławie Nowakowskiej
 • Panu Zenonowi Żoch

W sposób szczególny dziękujemy także paniom, które w tak niezwykły sposób przeniosły nas w świat dawnych umiejętności i codziennych obowiązków w ramach pokazów instruktażowych:

 • Pani Adeli Szabrackiej
 • Pani Halinie Tołwińskiej
 • Pani Zofii Zarzeckiej
 • Pani Krystynie Dermiadze

Serdecznie dziękujemy organizacjom, działającym na terenie Dołubowa, które udostępniły nam materiały, zwłaszcza kroniki o swojej działalności, dzięki czemu mogliśmy w pełniejszy sposób udokumentować historię Dołubowa:

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Dołubowie
 • Zespołowi Polne Maki
 • parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Dołubowie a zwłaszcza księdzu Zenonowi Bobel

W sposób szczególny dziękujemy osobom, które nas wspierały w trakcie realizacji projektu, służąc swoją pomocą, wiedzą, udostępniając zdjęcia:

 • Pani sołtys Teresie Wasilewskiej
 • Pani Wiolecie Stachowiak
 • Pani Zofii Zarzeckiej
 • Panu Henrykowi Jachimczukowi

Dziękujemy Panu Staroście Siemiatyckiemu Janowi Zalewskiemu za objęcie projektu patronatem.

Realizacja naszego projektu wymagała dużego zaangażowania ze strony technicznej, która często wychodziła poza uzgodniony obszar. Dlatego serdecznie dziękujemy za wkład pracy wolontarystycznej:

 • Panu Adamowi Kameckiemu Lach, który dzielnie składał nagrane przez nas wywiady
 • Pani Magdalenie Pietruczak za cudowne przeczytanie tekstów do teatrów cieni
 • Panu Krzysztofowi Wołoszynowi za montaż ścieżki dźwiękowej do teatrów cieni

Dziękujemy uczniom i nauczycielom z Zespołu Szkół w Grodzisku i z Zespołu Szkół w Dziadkowicach, którzy wzięli udział w warsztatach dziennikarskich, historycznych i rękodzieła.

Specjalne podziękowania składamy na ręce uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dołubowie za aktywne uczestnictwo w całym projekcie, a także instruktorów bez których zacięcia aktorskiego nie zdołalibyśmy pokazać Wam historii Dołubowa w formie teatru cieni.

 

 

Clipart bukiet: http://pl.freepik.com/darmowe-wektory/akwarela-bukiet-kwiatow_787416.htm#term=bukiet&page=1&position=10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share :

Zobacz również

Ustawienia dostępności