Parafia Dołubowo

Kasztany przed kościołem w Dołubowie

Kościół parafialny pw. Najświętszej Maryi Dziewicy Bogarodzicy Matki Miłosierdzia i Świętych Apostołów Piotra i Pawła został ufundowany 31 października 1465 r. Fundatorem świątyni był sędzia brański i bielski (1451-1465) Wit (zm. przed 1470) i jego żona Dorota z Łyczków (zm. przed 1501), którzy nadali cztery włóki ziemi oraz dziesięciny z Chrościanki, Widźgowa i Hołubli. Reprezentantami ks. Jana Łosowicza (zm. po 6 marca 1481), ówczesnego biskupa łuckiego (1463-1568), w chwili fundacji byli: ks. Tomasz, pleban z Przesmyk i ks. Jakub, pleban z Perlejewa (zm. ok. 1475). Kościół został uposażony między innymi w dziesięciny, cztery włóki ziemi i trzech kmieci. Pierwszym plebanem w Dołubowie został ks. Marcin, o którym mówią akta Konsystorza Janowskiego, aż do 1480 r.
22 lutego 1501 r. Aleksander Jagiellończyk, wielki książę litewski (1492-1506), potwierdził Janowi Steczkowiczowi (Steczko) Dołubowskiemu zwanemu Cybulka oraz staroście drohickiemu (1501-1506), marszałkowi hospodarskiemu (1520-1541), posiadanie wsi Dołubowo po ciotce Dorocie z Łyczków Dołubowskiej. Przypuszczalnie ona też ufundowała altarię ku czci św. Leonarda, uposażając ją w trzy włóki ziemi i poszerzając wcześniejsze nadania o ogród, karczmę, łąkę (Mokrzec), staw rybny, itd.

Pierwszy drewniany kościół przetrwał do 1645 r., kiedy to z nieznanych przyczyn uległ zniszczeniu. Kolejny kościół na podwalinach sosnowych pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła został oddany do kultu 20 maja 1724 r., staraniem ks. Grzegorza Sakowicza (1700-1726). Jego fundatorami byli ówcześni właściciele Dołubowa: łowczy (1703-1713) i cześnik bielski (1713-1744) Michał Karwowski, h. Pniejnia (zm. 5 października 1744 r.) i jego żona Joanna Orzeszko, oraz cześnik wyszogrodzki Władysław Józef Markowski (1663-1748) i jego żona Łucja Orzeszko (siostra Joanny). Konsekracji świątyni dokonał 8 listopada 1745 r. ks. Franciszek Antoni Kobielski (1679-1755), biskup łucki i brzeski (1739-1755), kiedy funkcję proboszcza (1727-1761) pełnił ks. Tomasz Zaręba (zm. 1761).
Parafia dołubowska, a zwłaszcza jej proboszcz (1784-1807) ks. Antoni Kierznowski (1744-1807), żywo włączali się w ruchy narodowo-wyzwoleńcze. W czasie Insurekcji Kościuszkowskiej (1790-1794) jeden dzwon został wzięty przez Komisję Porządkową Ziemi Drohickiej (1794). Natomiast w czasie powstania styczniowego 3 maja 1864 r. został osadzony w więzieniu w Bielsku Podlaskim, a następnie 3 października 1864 r. wywieziony do guberni tomskiej ks. Jan Witkowski (ur. 1823), proboszcz dołubowski (1856-1864) – za pomoc i zachęcanie ludzi do udziału w powstaniu. W latach 1866-1919 proboszcz z Dołubowa otaczał opieką duszpasterską wiernych i kościół w Dziadkowicach, który został zamknięty w ramach represji popowstaniowych.
Obecny, murowany kościół w stylu neogotyckim, został wzniesiony w pierwszych latach XIX w. (1902-1904), dzięki staraniom miejscowego dziedzica, komisarza powiatu bielskiego w powstaniu styczniowym – Ludwika Kajetana Pieńkowskiego (1830-1905) i jego małżonki Wiktorii Władyczańskiej (1845-1894), a także ks. Wincentego Gabszewicza (1833-1910), proboszcza dołubowskiego (1901-1907). Ołtarz główny, ambonę i chrzcielnicę wykonała w roku 1910 firma Józef Szpetkowski i S-ka z Warszawy, dzięki staraniom ks. Antoniego Dawidowicza (prob. 1907-1910) oraz Stanisława Jakuba Łowickiego (1862-1941), ówczesnego właściciela Dołubowa (1907-1939). Konsekracji świątyni dokonał w 1927 r. bp Zygmunt Łoziński (1870-1932), ordynariusz piński (1925-1932).
W ogrodzie parafialnym stoi murowana plebania zbudowana w latach 1975-1978, staraniem ks. Zenona Pietrzuczaka (1935-2002), proboszcza dołubowskiego (1970-1979). W latach 1999-2000 został wykonany, staraniem ks. prob. Józefa P. Poskrobko, generalny remont wieży kościelnej uszkodzonej przez uderzenie pioruna.

Źródło: http://www.niedziela.pl/artykul/29649/nd/Zarys-historii-parafii-pw-Swietych

Z kroniki parafialnej:

 

Biel parafialna – dziewczynki sypiące kwiatki w procesji Eucharystycznej ze swymi duszpasterzami Ks. Edmund Karolczuk i Ks. Zenon Kondrat oraz opiekunkami: Dorota Omelańczuk i Stanisława Kazimierczuk z Dołubowa r. 1980 – 81r.

majowe-1_x2_resize

majowe_x2_resize

Na zakończenie nabożeństwa majowego po Mszy św w procesji Eucharystycznej dzieci z Chrystusem w duszy przeszły wokół kościoła. Dziewczynki sypały kwiatki.

mimistranci_x2_resize

Ministranci Dołubowa z Lektorami: Szmurło Tadeusz  i Pulkowski Zbigniew z Puchał Starych rok 1980 – 81r.

pierwsza-komunia-1980_x2_resize

Dnia 1 czerwca 1980 roku w dniu Dziecka odbyła się Pierwsza Komunia św. dzieci z par. Dołubowo. Po raz pierwszy w pełny sposób uczestniczyło we Mszy św. 14 dzieci. Niezbyt wielka grupka, z innych lat liczba dzieci przystępujących do I Komunni św wahała się od 21 – 30. Zauważa się spadek urodzin. Mszę św. odprawiał Ks. Zenon Kondrat – gdyż on przygotowywał ich i dopuszczał do I Komunii św. We Mszy św. wygłosił okolicznościowe Kazanie. W czasie domowych uroczystości, przyjęć rodzinnych nie podawano alkoholu, gdyż rodziców przez dłuższy czas przygotowywano do religijnego charakteru tak ważnej zarówno dla dziecka jak i rodziców uroczystości. Dzieci złożyły przyrzeczenie niespożywania napojów alkoholowych do ukończenia 18 lat życia.
Oby w tych przyrzeczeniach wytrwały.

pierwsza-komunia-1981_x2_resize

W dniu 31 maja 1981 roku w parafii Dołubowo po raz pierwszy w sposób pełny wzięło udział 19 dzieci, przyjmując Pana Jezusa we Mszy św. w ich intencji odprawionej o godz. 9.00. Po mszy św. dzieci zostały wpisane do Różańca świętego i złożyły przyrzeczenia nie spożywania napojów alkoholowych i niepalenia papierosów do 18 roku życia.

pierwsza-komunia-sw-1982-r-_x2_resize

W niedzielę 6 czerwca 1982 r. o godz. 9.00 do I Komunii Świętej przystąpiło 26 dzieci. 13 – dziewcząt i 13 – chłopców. 19 – z Dołubowa, 4 – z Puchał Starych, 2 – z Czarnej Wielkiej i 1 – z Czarnej Cerkiewnej.
Dzieci złożyły przyrzeczenie, oto treść: Przyrzekam Bogu, że do ukończenia 18 roku życia powstrzymam się od używania napojów alkoholowych i palenia papierosów. Panie Jezu dopomóż mi dochować tego przyrzeczenia.

pierwsza-komunia-sw-1983-r-_x2_resize

Pierwsza Komunia Święta w Parafii w roku 1983 odbyła się w Uroczystość Wielkiego Czwartku 31 marca. Przystąpiło do spowiedzi i Komunii św 19 osób.

 

Serdecznie dziękujemy księdzu Zenonowi Bobel

za udostępnienie kroniki parafialnej.

Parafia dzisiaj:

Na terenie kościoła znajduje się także zabytkowa kostnica oraz nagrobek ks. Antoniego Nowickiego – proboszcza Dołubowa, który był także członkiem zarządu założycielskiego Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

tn_dscf8017

tn_dscf8015tn_dscf8012tn_dscf8018

tn_dscf8022

 

Udostępnij:

Zobacz również

Dodaj komentarz

Ustawienia dostępności